Školka Unhošť

Součástí programu školky jsou společné projekty jako výtvarný ateliér, keramika, angličtina,, tenis, rytmika, pohybové hry a  jóga. Tyto aktivity jsou hrazeny společně se školkovným.

Dále pořádáme exkurze, naučné výlety do přírody, divadla, zveme odborné lektory. Tyto aktivity jsou hrazeny zvlášť  v čase konání.

Vyúčtování školkovného na následující měsíc vám bude zasláno vždy prvních 5 dni účtovaného měsíce. Úhrada nákladů za péči o dítě  je vyúčtována dle počtu objednaných dní. Strava je vyúčtována zpětně dle ochozené docházky minulého měsíce

školkovné školka unhošť
Počet dnů za měsíc Volnočasové aktivity  
2 dny v týdnu600,-Kč
3 dny v týdnu2000,- Kč
5 dní v týdnu 3500,- Kč
Školkovné 4 700,- Kč 4 000,- Kč/měsíc
První týden nástupu do školky je cena 300,- Kč / dopoledne – tzv. zvykací období.
Ostatní 
Rezervační kauce2 000,- Kč

Rezervační kauce je splatná v hotovosti při podpisu smlouvy a odevzdání přihlášky. Kauce je vratná dnem ukončení smlouvy o poskytování péče o dítě.
Stravné zahrnuje oběd o dvou chodech, svačinu, nabídku zeleniny a ovoce formou bufetu a denní pitný režim. Úhrada nákladů za péči o dítě  je vyúčtována zákonnému zástupci na začátku měsíce dle počtu objednaných dní. Strava je vyúčtována další měsíc dle odchozené docházky. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem na číslo účtu 2101078367 / 2010.

O svátcích DS není v provozu (stejně tak v týdnu o Vánocích) a první dva týdny v červenci, školkovné se počítá stejné jako v jiných měsících.

Školkovné je stanoveno paušálně bez ohledu na případné absence dítěte. Částka za nevyčerpané docházky se nevrací ani nepřevádí do následujícího období. V případě neomluvené absence dítěte nejpozději do 19 hodin dne předcházejícího absenci, je rodič povinen uhradit částku za stravné. V případě volného místa, je možné nahradit omluvenou docházku (tarif 2 – 3 dny v týdnu), a to nejpozději 30 dnů po datu omluveného dne. Náhrady nelze uplatňovat v průběhu letních prázdnin. DS negarantuje volnou kapacitu pro vychození náhrad. Nevychozené náhrady propadají. Měsíční školné (5 dní v týdnu) je paušální, částka za nevyčerpané docházky se nevrací ani nepřevádí do následujícího období.

Pro ukončení docházky je nutno dodržet 3 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.