Školka Unhošť

Součástí programu školky jsou společné výtvarné projekty, keramika, angličtina,, divadélko, flétničky, pohybové hry, jóga, exkurze a naučné výlety do přírody. Vyúčtování na následující měsíc vám bude zasláno vždy prvních 5 dni účtovaného měsíce. Úhrada nákladů za péči o dítě  je vyúčtována dle počtu objednaných dní. Strava je vyúčtována zpětně dle ochozené docházky minulého měsíce.
školkovné školka unhošť
Počet dnů za měsícCena pro školní rok 2022 / 2023   
2 dny v týdnu4 000,- Kč
3 dny v týdnu5 200,- Kč
4 dny v týdnu 6 000,- Kč
5 dní v týdnu 6 500,- Kč
Plné školkovné (Měsíc docházky)8 000,- Kč 6 500,- Kč
První týden nástupu do školky je cena 300,- Kč / dopoledne – tzv. zvykací období.
Ostatní 
Den stravného (BIOpotraviny)110,- Kč 100,- Kč
Rezervační kauce1 500,- Kč

Rezervační kauce je splatná v hotovosti při podpisu smlouvy a odevzdání přihlášky. Kauce je vratná dnem ukončení smlouvy o poskytování péče o dítě.
Stravné zahrnuje oběd o dvou chodech, svačinu, nabídku zeleniny a ovoce formou bufetu a denní pitný režim. Úhrada nákladů za péči o dítě  je vyúčtována zákonnému zástupci na začátku měsíce dle počtu objednaných dní. Strava je vyúčtována další měsíc dle odchozené docházky. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem na číslo účtu 2101078367 / 2010.

O svátcích DS není v provozu (stejně tak v týdnu o Vánocích), školkovné se počítá stejné jako v jiných měsících.

Omluvy a náhrady docházky jsou možné po dohodě nebo přes rezervační systém. Zákonnému zástupci bude zasláno přístupové jméno a heslo do systému. Řádná omluva s možností náhrady absence je možná do 19 hodin dne předcházejícího absenci. Pokud bude dítě omluveno později, bude den fakturován včetně stravy, jako by dítě bylo přítomno. Náhrady za včasné omluvy (tarif 2 – 4 dny v týdnu) mohou děti vychodit do 30 dnů před či po datu omluveného dne. Neodchozené náhrady není možné  zohlednit při vyúčtování. Měsíční školné (5 dní v týdnu) je paušální, částka za nevyčerpané docházky se nevrací ani nepřevádí do následujícího období.

Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.                        Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.