Školka Unhošť

DĚTSKÁ SKUPINA

Název projektu: Dětská skupina Klíček 

 

Název projektu: Dětská skupina Nový Klíček 

 

Naše organizace získala v roce 2018 oprávnění k poskytování služby péče o dítě v DS a současně je se zapsána  do evidence poskytovatelů péče o dítě v DS.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Unhošť a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Unhošti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost MPSV.

Státní příspěvek je poskytován z části na provoz zařízení péče o děti o kapacitě 2 x 12 míst.