Školka Unhošť

Evropská unie

Název projektu: Dětská skupina Klíček 2020-2022

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016157

Doba realizace projektu: 1.5.2020 – 30.4.2022

Název projektu: Dětská skupina Nový Klíček 2020-2022

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014354,

Doba realizace projektu: 1.7.2020 – 30.6.2022

eu

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu.“

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Unhošť a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Unhošti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz zařízení péče o děti o kapacitě 2 x 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.